ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΩΛΚΟΥ

https://drive.google.com/file/d/1dwSMHj7othPpDfHrPR4T2JIWKVukMFvo/view?usp=sharing