ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Καλούνται οι μαθητές να μεταφέρουν τις οδηγίες αυτές στο σπίτι, ώστε να λάβουν γνώση οι κηδεμόνες τους. Να διαβάσουν και να κατανοήσουν το περιεχόμενό τους (διευκρινίσεις παρέχονται από το Διευθυντή και τους καθηγητές) και να τις εφαρμόζουν για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Οι μαθητές του Γυμνασίου Ιωλκού οφείλουν:

 1. Να προσέρχονται στο σχολείο μέχρι τις 08:00. Οποιαδήποτε καθυστέρηση πρέπει να αιτιολογείται στη Διεύθυνση πριν ο μαθητής εισέλθει στην αίθουσα διδασκαλίας. Το ίδιο ισχύει και για την πρόωρη αποχώρηση ή την πρόσκαιρη απομάκρυνση από το σχολείο. Για τα αναίτια ή επαναλαμβανόμενα αυτά συμβάντα  το σχολείο έχει το δικαίωμα να επιβάλει τιμωρία.
 2. Κατά την πρωινή προσέλευση όπως και στη διάρκεια των διαλειμμάτων να μην ανεβαίνουν στις αίθουσες και να μην παραμένουν σ’ αυτές εκτός αιτιολογημένων εξαιρέσεων.
 3. Στη λήξη του διαλείμματος να προσέρχονται εγκαίρως στις αίθουσες και οπωσδήποτε πριν την είσοδο του καθηγητή σ’ αυτές. Επίσης να μην παραμένουν στις σκάλες κατά τα διαλείμματα για λόγους ασφαλείας.
 4. Να διατηρούν τα βιβλία σε καλή κατάσταση γνωρίζοντας ότι σε περίπτωση απώλειας δεν μπορούν να αντικατασταθούν από το σχολείο. Επίσης να έχουν καθημερινά μαζί τους το αντίστοιχο βιβλίο εκτός αν ο αρμόδιος καθηγητής αλλιώς ορίσει.
 5. Σε περίπτωση σωματικής ανάγκης ζητούν άδεια ολιγόλεπτης απουσίας και ενημερώνουν τον καθηγητή για οποιαδήποτε απουσία από το μάθημα (π.χ. ανάγκες άλλου μαθήματος ή του σχολείου)
 6. Σε περίπτωση απουσίας καθηγητή οι μαθητές υποχρεώνονται να παραμένουν στην αίθουσα και να πραγματοποιούν αναπλήρωση του μαθήματος από άλλον καθηγητή που ορίζει η διεύθυνση σύμφωνα με τις οδηγίες του.
 7. Να φροντίζουν την ατομική υγιεινή, την καθαριότητά, και την εξωτερική εμφάνιση τους ώστε να αποφεύγονται ακραίες προκλήσεις και συμβολισμοί εξωσχολικών αξιών και ιδεολογιών. Επίσης η εμφάνισή τους δεν πρέπει να θίγει τη «δημόσια αιδώ» όπως την ορίζει ο νόμος.
 8. Να σέβονται την περιουσία του σχολείου και να μην προκαλούν με τη θέλησή τους φθορές. Σε περίπτωση αθέλητης ή ηθελημένης φθοράς την αποκαθιστούν με τη βοήθεια των κηδεμόνων τους.
 9. Να αφοσιώνονται στο μάθημα και να προετοιμάζονται γι αυτό σύμφωνα με τις οδηγίες.
 10. Να δικαιολογούν εγκαίρως τις απουσίες (έως δύο ημέρες από κηδεμόνα εντός δεκαημέρου και μέχρι 10 ημέρες συνολικά κατ’ έτος. Για περισσότερες ημέρες από το γιατρό πάλι εντός δεκαημέρου).
 11. Να συμπεριφέρονται με ευγένεια προς τους συμμαθητές και σεβασμό προς τους καθηγητές. Για κάθε διαφορά μεταξύ μαθητών να απευθύνονται στους καθηγητές και να αποφεύγουν τους διαπληκτισμούς.
 12. Σε περίπτωση απρεπούς συμπεριφοράς κατά το μάθημα ο καθηγητής μπορεί να τιμωρήσει το μαθητή με ωριαία αποβολή που καταγράφεται από τον ίδιο στο ποινολόγιο. Η τιμωρία για τον ίδιο λόγο επαναλαμβάνεται μόνο δύο φορές. Σε επόμενη περίπτωση επαυξάνεται και λαμβάνει γνώση ο διευθυντής.

 

Στους μαθητές δεν επιτρέπεται :

Η χρήση κινητών τηλεφώνων και προσωπικών ηλεκτρ. συσκευών κατά την παραμονή τους στο σχολείο. Η χρήση διορθωτικού υγρού ‘Blanco, το κάπνισμα στους χώρους του σχολείου, το φαγητό και τα αναψυκτικά την ώρα μαθήματος.

Υπενθυμίζεται επίσης:

 Οι μαθητές γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις Ιουνίου μόνο με επαρκή φοίτηση. Με ελλιπή φοίτηση παραπέμπονται τον Σεπτέμβριο και με ανεπαρκή επαναλαμβάνουν την τάξη. Επαρκής είναι η φοίτηση όταν οι αδικαιολόγητες απουσίες δεν υπερβαίνουν τις 64 και οι συνολικές απουσίες τις 114 υπό την προϋπόθεση ότι οι 64 είναι δικαιολογημένες. Ελλιπής είναι η φοίτηση όταν υπάρχουν πάνω από 114 απουσίες αλλά όχι να υπερβαίνουν τις 164 και ανεπαρκής όταν ο αριθμός των απουσιών υπερβαίνει τις 164.