Φωτογραφίες απο το πρόγραμμα HEALTHY BODY-HEALTHY MIND- HEALTHY ENVIRONMENT που έλαβε χώρα στο σχολείο μας.