ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ 1ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ