Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6
Μπαλαμώτη Ευαγγελία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Μ Μ Μ Μ Μ Μ
Β2 Β1 Β2 Β1 Β2 Β2
Παγουρτζής Νικόλαος ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΜ ΝΛ ΑΜ ΑΜ ΑΜ ΝΛ ΑΜ ΝΛ ΝΛ ΑΜ ΝΓ ΝΓ ΑΜ ΝΓ ΝΓ ΑΜ
Γ1 Γ1 Α3 Α2 Γ1 Γ2 Α3 Γ1 Γ2 Γ2 Γ2 Γ2 Α2 Γ1 Γ1 Γ2
Βαΐτση Βαϊα ΘΕΟΛΟΓΟΣ Θ Θ Θ ΚΠΑ Θ Θ Θ Θ Θ ΚΠΑ Θ Θ Θ Θ Θ Θ ΚΠΑ
Γ2 Γ1 Β1 Γ1 Α1 Α2 Α3 Γ1 Β2 Γ1 Β2 Α2 Γ2 Β1 Α3 Α1 Γ1
Κυριάκου Ελένη ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α ΝΓ ΑΜ ΝΛ Α Α ΝΛ ΑΜ ΑΜ ΝΓ ΑΜ ΝΓ ΝΛ Α Α ΑΜ ΝΛ ΝΓ Α ΑΜ
Γ2 Β2 Α1 Β2 Γ2 Α1 Β1 Β1 Α1 Β2 Β2 Β1 Β2 Γ1 Α1 Β2 Β1 Β1 Γ1 Β1
Λιώτη Ελένη ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α ΝΓ Α ΝΓ ΝΓ ΝΛ Α ΝΛ ΝΛ Α ΝΛ ΝΓ Α ΝΛ Α ΝΛ ΝΓ Α Α ΝΓ
Β1 Α2 Β2 Α3 Α3 Α1 Α2 Α3 Α2 Β1 Α3 Α2 Α3 Α2 Α2 Α1 Α2 Β2 Α3 Α3
Ευστρατιάδη Μαρία ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Ι Ι Ι ΝΓ ΝΓ Ι Ι Ι Ι ΝΓ Ι
Α3 Β2 Α1 Α1 Α1 Β1 Α1 Β2 Β1 Α1 Α3
Βουρδουμπάκη Ευτυχία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ
Γ2 Β1 Α2 Α2 Α1 Γ2 Α3 Α1 Α2 Γ2 Α3 Α3 Α1 Β1 Γ2 Α2 Α1 Α3
Χατζηγιάννης Ιωάννης ΦΥΣΙΚΟΣ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Γ Γ Γ Γ Φ Γ Γ
Γ1 Α3 Β1 Γ2 Β2 Γ2 Β1 Γ1 Α3 Α2 Α1 Α2 Β2 Β1 Β1 Β2 Α1 Β2
Καρούτσου Άννα ΦΥΣΙΚΟΣ ΒΙΟΛ ΧΗΜ ΒΙΟΛ ΒΙΟΛ ΒΙΟΛ ΒΙΟΛ ΒΙΟΛ ΒΙΟΛ ΧΗΜ ΧΗΜ ΧΗΜ
Γ2 Β2 Γ1 Α2 Α3 Β1 Β2 Α1 Γ2 Β1 Γ1
Τοπάλη Σήλια ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΑΛ ΓΑΛ ΓΑΛ ΓΑΛ
Γ1/Γ2 Β1/Β2 Γ1/Γ2 Β1/Β2
Αλμούζου Βεατρίκη ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΑΛ ΓΑΛ
Α1/Α2 Α1/Α2
Στρούγγη Αριστέα ΑΓΓΛΙΚΗΣ Ι ΑΓ Ι ΑΓ ΑΓ ΑΓ ΑΓ Ι Ι ΑΓ ΑΓ ΑΓ ΑΓ ΑΓ Ι ΑΓ ΑΓ ΑΓ Ι ΑΓ
Α2 Α1 Γ2 Β2 Γ1 Α3 Α2 Α2 Γ1 Γ2 Β1 Β2 Γ2 Β1 Γ1 Γ1 Α3 Α2 Γ2 Α1
Σχοινά Δέσποινα ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΕΡ ΓΑΛ ΓΑΛ ΓΕΡ ΓΑΛ ΓΑΛ
Α1/Α2 Γ1/Γ2 Β1/Β2 Α1/Α2 Γ1/Γ2 Β1/Β2
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΕΡ ΓΕΡ
Α1/Α2 Α1/Α2
Ανδρέου Γιάννης ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ Κ Κ Κ Κ
Β2 Β1 Γ1 Γ2
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ Κ Κ Κ
Α2 Α1 Α3
Χάιδος Ξενοφών ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΦΑ ΦΑ ΦΑ ΦΑ ΦΑ ΦΑ ΦΑ ΦΑ ΦΑ ΦΑ ΦΑ ΦΑ ΦΑ ΦΑ
Α3 Β1 Β2 Γ2 Α1 Γ1 Β2 Α3 Α2 Γ2 Γ1 Α1 Β1 Α2
Βακάλη Σήλια ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΚΠΑ ΟΟ ΟΟ ΟΟ ΚΠΑ ΚΠΑ
Γ2 Α3 Α2 Α1 Γ2 Γ2
Μαρινάκης Γιάννης ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΟ ΜΟ ΜΟ ΜΟ
Α2 Α1 Β1 Α3
Κάϊρα Μαρία ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΟ ΜΟ ΜΟ
Β2 Γ2 Γ1
Αναστασίου Αθανάσιος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΤΕΧ ΤΕΧ ΤΕΧ ΕΔ ΕΔ ΤΕΧ ΤΕΧ ΤΕΧ ΤΕΧ ΤΕΧ ΕΔ ΕΔ ΕΔ ΕΔ ΤΕΧ ΤΕΧ ΤΕΧ ΕΔ
Α3 Β1 Γ1 Α2 Γ2 Γ1 Β2 Α1 Γ2 Β1 Γ1 Α1 Β1 Α3 Β2 Γ2 Α2 Β2
Γιαννακού Λαμπρινή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛ ΠΛ ΠΛ Μ ΠΛ ΠΛ ΠΛ Μ ΠΛ ΠΛ Μ ΠΛ ΠΛ ΠΛ Μ ΠΛ ΠΛ ΠΛ
Α1 Β1 Γ1 Γ1 Α2 Γ1 Β2 Γ1 Γ2 Β1 Γ1 Α2 Α1 Α3 Γ1 Α3 Β2 Γ2
ΣΥΝΟΛΟ