Χορήγηση υποτροφιών

Υποτροφίες γυμνασιου Ιωλκού

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
23ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023 ΤΗΣ 30-01-2023

Θέμα 4ο: Χορήγηση, κατά το σχολικά έτη 2018-19 & 2019-20, υποτροφιών σε
μαθητές Μ. Εκπαίδευσης, από τα έσοδα της Κληρονομίας Ιωάννου
Σφογγόπουλου.
Το Πρυτανικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:
•Τις διατάξεις του άρθρου 14 και του άρθρου 448 παρ. 5 του ν. 4957/202, όπως
συμπληρώθηκε με το άρθρο 191 παρ. 6 του ν. 4964/2022
•Την εισήγηση της Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων με αρ. πρωτ. 7657/26-1-2023,
•Την 16
η
/24-11-2021 Πράξη της αρμόδιας -σύμφωνα με τη βούληση του διαθέτηΕπιτροπής ανάδειξης υποτρόφων μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης καταγόμενων
από την Πορταριά του Ν. Μαγνησίας,
•Τα με αριθμ. 16, 17, 18/24-11-2021, 19 & 20/15-11-2022, 21 & 22/8-12-22, και 23
& 24/22-12-2022 πρακτικά της Επιτροπής
Αποδέχεται, στο σύνολό τους τα ανωτέρω πρακτικά και αποφασίζει, τη χορήγηση
υποτροφιών από τα έσοδα της κληρονομίας Ιωάννη Σφογγόπουλου στους κάτωθι
μαθητές κατά τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020 ως εξής:
Σχολικό έτος 2018-2019

1. Καλλέργης Ιωάννης του Νικολάου, μαθητής Α΄ τάξης Λυκείου.
2. Κουνάρα Φωτεινή-Ανδριάννα του Ζήση, μαθήτρια Α΄ τάξης Λυκείου
3. Καρκαλιά Άννα του Χρήστου, μαθήτρια Α΄ τάξης Γυμνασίου
4. Θεοδοσόπουλος Ιωάννης του Χριστοφόρου, μαθητής Α΄ τάξη Γυμνασίου
5. Γεωργούλα Έλλη του Χρήστου, μαθήτρια Α΄ τάξης Γυμνασίου

Σχολικό έτος 2019-2020
1. Καλλέργης Αλέξανδρος του Νικολάου, μαθητής Α΄ τάξης Γυμνασίου
2. Καλλέργης Νικόλαος-Εμμανουήλ του Νικολάου, μαθητής Α΄ τάξης
Γυμνασίου
3. Περδίου Κωνσταντίνος του Αντωνίου, μαθητής Α΄ τάξης Γυμνασίου

4. Θέου Δήμητρα του Κωσταντινου μαθήτρια Β τάξης Γυμνασίου

5.Κουνάρας Κυριαζής του Ζήση, μαθητής Β΄τάξη Γυμνασίου

 

 

Το ποσό της μηνιαίας υποτροφίας ανέρχεται σε 150,00€ και θα καταβληθεί
αναδρομικά από την έναρξη του σχολικού έτους α) 2018-2019 και β) 2019-2020
(και μέχρι τη λήξη της κανονικής διάρκειας των σπουδών τους στο Λύκειο.

Ο Πρύτανης
*

Καθηγητής Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος

Μοιραστείτε

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Περισσότερα άρθρα

Επίσκεψη στο Βελεστίνο

Σήμερα , οι μαθητές μέλη του ομίλου ” Στα χνάρια του Ρήγα Φεραίου” μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους , επισκέφτηκαν το Βελεστίνο....

περισσότερα
Υποτροφίες γυμνασιου Ιωλκού

Χορήγηση υποτροφιών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 23ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023 ΤΗΣ 30-01-2023 Θέμα 4ο: Χορήγηση, κατά το σχολικά έτη 2018-19 & 2019-20, υποτροφιών σε...

περισσότερα