ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΡΕΣ ΝΙΑΚΟΥ ΤΖΟΑΝΟΥ ΠΑΪΠΑΗΣ ΠΑΠΑΔΑΜ
13:45-14:30 Β (ΝΕΑ)
14:35-15:20 Α (ΑΡΧΑΙΑ)
15:25-16:10 Α (ΑΡΧΑΙΑ)
ΤΡΙΤΗ
13:45-14:30 Α (ΝΕΑ) Γ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ) Β (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ)
14:35-15:20 Γ (ΝΕΑ) Α ( ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ) Β (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ)
15:25-16:10 Γ (ΝΕΑ) Α ( ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ) Β (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ
13:45-14:30 Γ (ΝΕΑ) Β ΦΥΣΙΚΗ)
14:35-15:20 Β (ΝΕΑ) Α (ΦΥΣΙΚΗ)
15:25-16:10 Β(ΝΕΑ) Γ (ΦΥΣΙΚΗ)
ΠΕΜΠΤΗ
13:45-14:30 Β (ΑΡΧΑΙΑ) Α (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ)
14:35-15:20 Α (ΝΕΑ) Γ  (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ)
15:25-16:10 Α (ΝΕΑ) Γ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
13:05-13:50 Β (ΑΡΧΑΙΑ) Γ   (ΧΗΜΕΙΑ)
13:55-14:40 Γ (ΑΡΧΑΙΑ) Β  (ΧΗΜΕΙΑ)
14:45-15:30 Γ (ΑΡΧΑΙΑ)
ΩΡΕΣ 15 6 3 5

Κατεβάστε εδώ την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ