1. Εργασίες στην Τοπική Ιστορία
Πήλιο
Ο Βολος με το περασμα των χρονων
2. Εργασίες στη “Φύση και Άσκηση”
Βόλτα στο δάσος
3. Εργασίες στο ΣΕΠ
Διαχρονικά επαγγέλματα
PROJECT ΣΕΠ
4. Εργασίες στην Αειφόρο Ανάπτυξη
Βιωματική_Βιοποικιλότητα_Πηλίου
Αειφορία_Παγασητικός
5. Εργασίες στη Σχολική και Κοινωνική Ζωή
Bιωματικές δράσεις 2015 16
stopbullying1
stopbullying
6. Εργασίες στον Πολιτισμό και Δραστηριότητες Τέχνης
[prezi igrt5pio2dzb/1/#]
[prezi ntc3kwpqi1ua/3/]